Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu


  ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
  NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
  tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042

PN-EN ISO 9001:2015
Misja szpitala: "Bezpieczeństwo przez rozwój"

 
 
Strona główna Dla pacjenta Dla pracowników Informacje Przetargi Konkurs ofert Dane kontaktowe SZJ RODO/CYBER Sygnalista

 
   
   
 

Aktualności

Zdrowe dzieci - zdrowa Europa; Wielka nauka dla małych pacjentów (ZDZE - WiP)

Program Współpracy INTERREG Polska- Saksonia 2014-2020

 

Partner Wiodący: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Helmholtzstrasse 10, 01062 Drezno, www.tu-dresden.de

Partner Projektu: Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12;59-900 Zgorzelec, www.spzoz.zgorzelec.pl

 

Opis projektu:

Cel szczegółowy Programu

Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich obszarach życia publicznego na rzecz rozwoju pogranicza.

Cel ogólny projektu

Wzmocnienie zdolności systemu opieki zdrowotnej w europamieście Zgorzelec/Görlitz poprzez wspólnego użytkowania infrastruktury medycznej na przykładzie badań przesiewowych narządu ruchu u dzieci w grupie wiekowej 9-12 lat z obszaru wsparcia.

Cele szczegółowe projektu

1.       Polepszenie współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami publicznymi w obszarze pogranicza na przykładzie profilaktyki wad postawy.

2.       Opracowanie innowacyjnej medyczno-technicznej metody zautomatyzowanej oceny postawy ciała.

3.       Opracowanie wspólnych wytycznych w odniesieniu do opieki medycznej mieszkańców na przykładzie profilaktyki wad postawy dzieci z europamiasta.

Wskaźnik rezultatu Programu

Rezultaty projektu

Rezultat 1: badania narządu ruchu 800 dzieci z obszaru wsparcia prowadzą do intensyfikacji transgranicznych kontaktów społeczeństwa z instytucjami publicznymi, przez co przełamywane są bariery socjokulturalne i językowe.

Rezultat 2: powstaje naukowo uzasadniona koncepcja realizacji technicznej nowoczesnej wspomaganej komputerowo metody do klasyfikacji postawy ciała mająca na celu kompensacje niedoboru lekarzy specjalistów poprzez optymalizację procesu decyzyjnego oraz redukcje kosztów pojedynczego badania, co odciąży finanse publiczne. Ponadto pogłębienie współpracy naukowej instytucji umożliwi transfer technologiczny do gospodarki regionalnej i postrzeganie regonu jako inkubatora technologii.

Rezultat 3: analiza krajowych przepisów dot. opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw niemieckiego i polskiego systemu. Inicjacja ujednolicenia opieki zdrowotnej w europamieście z uwzględnieniem krajowych administracyjno-prawnych reguł. Synergia wszystkich częściowych wyników przyczyni się do trwałego przezwyciężenia wciąż istniejących w europamieście granic administracyjnych, ekonomicznych i mentalnych. W dłuższej perspektywie można by poprzez lepsze wykorzystanie zasobów diagnostyczno-terapeutycznych w europamieście zwiększyć ilość badań przesiewowych o grupę wiekową 9-12 lat.

Cele projektu:

Termin rozpoczęcia projektu      01.03.2017

Termin zakończenia projektu     31.08.2019

 

Wartość projektu wynosi 1 395 978,91 €.

Wartość dofinansowania ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska- Saksonia 2014-2020 wynosi 1 186 581,85 co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

 

 

 
     
   
 
Dział Techniczny
+ 48 571 334 896
Dział Organizacji i Nadzoru
+ 48 571 334 872
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
+ 48 571 334 858 / 880 (zamp / zaop)
Dział Księgowości
+ 48 571 334 873
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
+ 48 571 334 869
Dział Ewidencji Majątku
+ 48 571 334 891
Dział Marketingu i Rozwoju
+ 48 571 334 885
Dział Rozliczeń Usług Medycznych
+ 48 571 334 832 / 868
Dział Informatyki
+48 571 334 893
Dział Administracyjno-Gospodarczy
+ 48 571 334 876
Radca Prawny
+ 48 571 334 845