Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu


  ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
  NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
  tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042

PN-EN ISO 9001:2015
Misja szpitala: "Bezpieczeństwo przez rozwój"

 
 
Strona główna Dla pacjenta Dla pracowników Informacje Przetargi Konkurs ofert Dane kontaktowe SZJ RODO/CYBER Sygnalista

 
   
   
 

Dla pacjenta

 

ZASADY ZAPISÓW NA PORADY I WIZYTY, Z UWZGLĘDNIENIEM ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH W WARUNKACH DOMOWYCH

 

 1. Na wizytę do lekarza zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji
 2. Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie
 3. Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom w terminach z nimi uzgodnionymi
 4. Pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest uzgadniany z pacjentem w rejestracji następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących
 5. Pacjent jest obowiązany dostarczyć skierowanie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zapisu – pod rygorem skreślenia z listy.
 6. W przypadku rezygnacji pacjenta z oczekiwania – oryginał skierowania zwraca się pacjentowi.
 7. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią realizację świadczenia w terminie ustalonym, pacjent jest informowany o zmianie terminu – w każdy dostępny sposób.
 8. W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia, a także poroduprzyjęcie następuje niezwłocznie.
 9. W uzasadnionych klinicznie przypadkach Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Zgorzelec zapewnia udzielenie porad specjalistycznych w domu pacjenta. Termin uzgadnia się z lekarzem.
 10. Świadczenia w poradniach specjalistycznych zakontraktowanych przez NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie nie jest wymagane do: ginekologa i położnika, dentysty, wenerologa, onkologa,  psychiatry.

Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać:

 • osoby chore na gruźlicę;
 • osoby zakażone wirusem HIV;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej,  osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby deportowane do pracy przymusowej, żołnierz zasadniczej służby wojskowej
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

 

 • w zakresie leczenia uzależnień:

a)  osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia,

b) osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia - osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną; osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;

 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procent uszczerbku na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani, którychustalony procent uszczerbku na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • dzieci i młodzież w zakresie specjalistycznych świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych.

 

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
   
 
Dział Techniczny
+ 48 571 334 896
Dział Organizacji i Nadzoru
+ 48 571 334 872
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
+ 48 571 334 858 / 880 (zamp / zaop)
Dział Księgowości
+ 48 571 334 873
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
+ 48 571 334 869
Dział Ewidencji Majątku
+ 48 571 334 891
Dział Marketingu i Rozwoju
+ 48 571 334 885
Dział Rozliczeń Usług Medycznych
+ 48 571 334 832 / 868
Dział Informatyki
+48 571 334 893
Dział Administracyjno-Gospodarczy
+ 48 571 334 876
Radca Prawny
+ 48 571 334 845